Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-04 16:13:29  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="3" width="597"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffcc" width="215"> <p> <font color="#996633"><font size="3">stopień imię nazwisko:</font></font></p> </td> <td bgcolor="#ffffcc" width="364"> <p> <font color="#996633">&nbsp;<strong><em><font size="3"><font face="helvetica, arial, sans-serif">st.kpt. Tomasz Holc</font></font></em></strong></font></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc" width="215"> <p> <font color="#996633"><font size="3">stanowisko: </font></font></p> </td> <td bgcolor="#ffffcc" width="364"> <p> <strong><em><font size="3"><font face="helvetica, arial, sans-serif"><font color="#996633">kierownik sekcji</font></font></font></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc" width="215"> <p> <font color="#996633"><font size="3">tel.:</font></font></p> </td> <td bgcolor="#ffffcc" width="364"> <p> <strong><em><font size="3"><font face="helvetica, arial, sans-serif"><font color="#996633">(058)6863368</font></font></font></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc" width="215"> <p> <font color="#996633"><font size="3">fax:</font></font></p> </td> <td bgcolor="#ffffcc" width="364"> <p> <strong><em><font size="3"><font face="helvetica, arial, sans-serif"><font color="#996633">(058)6864197</font></font></font></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc" width="215"> <p> <font color="#996633"><font size="3">tel. kom.:</font></font></p> </td> <td bgcolor="#ffffcc" width="364"> <p> <strong><em><font size="3"><font face="helvetica, arial, sans-serif"><font color="#996633">662-018-779</font></font></font></em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffcc" width="215"> <p> <font color="#996633"><font size="3">e-mail: </font></font></p> </td> <td bgcolor="#ffffcc" width="364"> <p> <strong><a href="mailto:pt.koscierzyna@poczta.straz.gda.pl"><em><font size="3"><font face="helvetica, arial, sans-serif"><font color="#996633">pt.koscierzyna@straz.gda.pl</font></font></font></em></a></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; st. kpt. HOLC Tomasz</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; Kierownik sekcji</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon:</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: </span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon:</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

stopień imię nazwisko:

 st.kpt. Tomasz Holc

stanowisko:

kierownik sekcji

tel.:

(058)6863368

fax:

(058)6864197

tel. kom.:

662-018-779

e-mail:

pt.koscierzyna@straz.gda.pl

 

Stopień, nazwisko i imię:   st. kpt. HOLC Tomasz

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:

Stanowisko:

Telefon:

Fax:

e-mail:

 


 

Stopień, nazwisko i imię:

Stanowisko:

Telefon:

Fax:

e-mail:

 

 

2014-12-04 16:16:10  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; st. kpt. HOLC Tomasz</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; Kierownik sekcji</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon:</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: </span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon:</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax: </span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">st. kpt. HOLC Tomasz</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">st. asp. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">Przeperski Ryszard</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko: <span style="font-size:1.25em;">ds. informatyki i łączności</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Stopień, nazwisko i imię:   st. kpt. HOLC Tomasz

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:

Stanowisko:

Telefon:

Fax:

e-mail:

 


 

Stopień, nazwisko i imię:

Stanowisko:

Telefon:

Fax:

e-mail:

 

 

Stopień, nazwisko i imię:   st. kpt. HOLC Tomasz

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    st. asp. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:   Przeperski Ryszard

Stanowisko: ds. informatyki i łączności

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

 

2016-09-06 09:48:49  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">st. kpt. HOLC Tomasz</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">st. asp. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">Przeperski Ryszard</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Stanowisko: <span style="font-size:1.25em;">ds. informatyki i łączności</span></span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family:georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">kpt. DUZOWSKI Rafał</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">st. asp. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Przeperski Ryszard</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko: <span style="font-size: 1.25em;">ds. informatyki i łączności</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Stopień, nazwisko i imię:   st. kpt. HOLC Tomasz

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    st. asp. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:   Przeperski Ryszard

Stanowisko: ds. informatyki i łączności

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

 

Stopień, nazwisko i imię:   kpt. DUZOWSKI Rafał

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    st. asp. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:   Przeperski Ryszard

Stanowisko: ds. informatyki i łączności

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

 

2017-11-16 16:25:12  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">kpt. DUZOWSKI Rafał</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">st. asp. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Przeperski Ryszard</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko: <span style="font-size: 1.25em;">ds. informatyki i łączności</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">kpt. DUZOWSKI Rafał</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">st. asp. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Stopień, nazwisko i imię:   kpt. DUZOWSKI Rafał

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    st. asp. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:   Przeperski Ryszard

Stanowisko: ds. informatyki i łączności

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

 

Stopień, nazwisko i imię:   kpt. DUZOWSKI Rafał

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    st. asp. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

 

2018-05-21 12:41:36  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">kpt. DUZOWSKI Rafał</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">st. asp. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">kpt. DUZOWSKI Rafał</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">asp. sztab. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Stopień, nazwisko i imię:   kpt. DUZOWSKI Rafał

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    st. asp. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

 

Stopień, nazwisko i imię:   kpt. DUZOWSKI Rafał

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    asp. sztab. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

 

2020-02-05 22:11:48  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">kpt. DUZOWSKI Rafał</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">Kierownik sekcji</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">asp. sztab. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 15px;">st. str. Ewelina Kosater</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 15px;">ds. kwatermistrzowskich</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stopień, nazwisko i imię:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">asp. sztab. Stefanowski Wiesław</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Stanowisko:&nbsp; <span style="font-size: 1.25em;">ds. techniki</span></span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Telefon: 58-686-33-68</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58-686-41-97</span></p> <p> <span style="font-family: georgia,serif;">e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Stopień, nazwisko i imię:   kpt. DUZOWSKI Rafał

Stanowisko:   Kierownik sekcji

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    asp. sztab. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

 

Stopień, nazwisko i imię:   st. str. Ewelina Kosater

Stanowisko:   ds. kwatermistrzowskich

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: pt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

Stopień, nazwisko i imię:    asp. sztab. Stefanowski Wiesław

Stanowisko:  ds. techniki

Telefon: 58-686-33-68

Fax:        58-686-41-97

e-mail: ptt.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 


 

 

2014-12-04 16:07:08  Ryszard Przeperski

Utworzono artykuł 7470 o nazwie 'Sekcja Kwatermistrzowska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste7470
user_idpuste264191
resource_idpuste264
namepusteSekcja Kwatermistrzowska
category_idpuste2283
language_idpuste1
shortpusteSekcja Kwatermistrzowska
fullpuste

stopień imię nazwisko:

 st.kpt. Tomasz Holc

stanowisko:

kierownik sekcji

tel.:

(058)6863368

fax:

(058)6864197

tel. kom.:

662-018-779

e-mail:

pt.koscierzyna@straz.gda.pl

 

publishfrompuste2014-12-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustesekcja-kwatermistrzowska

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się