Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-04 15:58:08  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family: georgia,serif;">kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna@straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">&nbsp;<span style="font-weight: bold;">mł. <strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel. kom.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 668440908</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna@straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family: georgia,serif;">kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">&nbsp;<span style="font-weight: bold;">mł. <strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel. kom.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 668440908</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

                                                kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna@straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

                                             mł. kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna@straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

                                                kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

                                             mł. kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

2017-11-16 16:26:53  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family: georgia,serif;">kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp; <span style="font-size:1.25em;">&nbsp;<span style="font-weight: bold;">mł. <strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel. kom.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 668440908</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: georgia,serif;">kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<span style="font-size:1.25em;"><span style="font-weight: bold;"><strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel. kom.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 668440908</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

                                                kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

                                             mł. kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

 kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

2018-05-21 12:40:26  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: georgia,serif;">kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<span style="font-size:1.25em;"><span style="font-weight: bold;"><strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel. kom.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 668440908</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: georgia,serif;">st. kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<span style="font-size:1.25em;"><span style="font-weight: bold;"><strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel. kom.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 668440908</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

 kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

st. kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

 kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

2020-02-05 22:15:42  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: georgia,serif;">st. kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<span style="font-size:1.25em;"><span style="font-weight: bold;"><strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel. kom.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 668440908</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><span style="font-family: georgia,serif;">st. kpt. Jacek Szyszka</span></strong></span></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u><a href="mailto:pr.koscierzyna@straz.gda.pl"><u>pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl</u></a><u> </u></p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7.300 &ndash; 15.30</p> <p align="left" style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; operacyjno-szkoleniowym</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="font-family:georgia,serif;">&nbsp;<span style="font-size:1.25em;"><span style="font-weight: bold;"><strong>kpt.&nbsp; Krzysztof Koprowski</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span>email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><span><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></span></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, BHP</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"> <span style="font-family: georgia, serif;"><span style="font-size: 1.25em;"><span style="font-weight: bold;">mł. kpt.&nbsp; Marek Duzowski</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> tel:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (058) 686-33-86 w. 105</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:pz@pspkoscierzyna.neostrada.pl"><u><font color="#000080">pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl</font></u></a></p> <p> godz. pracy:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.30 &ndash; 15.30&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> realizuje zadania w zakresie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrolno-rozpoznawczym, operacyjnym</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

st. kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

 kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

st. kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

 kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

 

mł. kpt.  Marek Duzowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

email:                                           pz.koscierzyna(at)straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, operacyjnym

2014-12-04 15:56:44  Ryszard Przeperski

Utworzono artykuł 7468 o nazwie ' Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste7468
user_idpuste264191
resource_idpuste264
namepuste Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy
category_idpuste2283
language_idpuste1
shortpusteWydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy
fullpuste

                                                kpt. Jacek Szyszka

tel:                                            (058) 686-33-86 w. 105

email:                                      pr.koscierzyna@straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.300 – 15.30

realizuje zadania w zakresie:        operacyjno-szkoleniowym

 

                                             mł. kpt.  Krzysztof Koprowski

 

tel:                                               (058) 686-33-86 w. 105

tel. kom.                                       668440908

email:                                           pz.koscierzyna@straz.gda.pl

godz. pracy:                                7.30 – 15.30 

realizuje zadania w zakresie:       kontrolno-rozpoznawczym, BHP

publishfrompuste2014-12-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustewydzial-operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się