Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
22  2016-10-24 17:02:23  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>SZCZEG&Oacute;ŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>http://998koscierzyna.pl</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE

http://998koscierzyna.pl

23  2016-11-10 13:59:04  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>SZCZEG&Oacute;ŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>http://998koscierzyna.pl</strong></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> WYNIKI NABORU W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA O PRACĘ</p> <p style="text-align: center;"> <strong>SZCZEG&Oacute;ŁY I WYNIKI NABORU NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>http://998koscierzyna.pl</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE

http://998koscierzyna.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

WYNIKI NABORU W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA O PRACĘ

SZCZEGÓŁY I WYNIKI NABORU NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE

http://998koscierzyna.pl

24  2017-11-16 13:18:28  Ryszard Przeperski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br /> W KOŚCIERZYNIE<br /> ogłasza z dniem 24.10.2016 nab&oacute;r do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie</strong></p> <p style="text-align: center;"> WYNIKI NABORU W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA O PRACĘ</p> <p style="text-align: center;"> <strong>SZCZEG&Oacute;ŁY I WYNIKI NABORU NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>http://998koscierzyna.pl</strong></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy technik) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KOŚCIERZYNIE
ogłasza z dniem 24.10.2016 nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik- kierowca) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

WYNIKI NABORU W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA O PRACĘ

SZCZEGÓŁY I WYNIKI NABORU NA STRONIE INTERNETOWEJ KP PSP W KOŚCIERZYNIE

http://998koscierzyna.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

25  2017-11-16 13:19:50  Ryszard Przeperski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
26  2017-11-16 13:20:38  Ryszard Przeperski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
27  2017-11-16 17:38:12  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
28  2019-02-18 11:52:56  TOMASZ KLINKOSZ

Zmieniono nazwę z 'O nas' na 'Dane adresowe'

Pole short zmieniło wartość z 'O nas' na 'Dane adresowe'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <h2 style="text-align: center;"> Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP</h2> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; width: 525px; " summary=""> <tbody> <tr style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; "> <td> <span style="color: rgb(51, 51, 51); ">Adres&nbsp;Elektronicznej Skrzynki Podawczej:&nbsp; <span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight:bold;"><span id="templatePanel"><span id="docMode"><span id="sendersRecipients"><span id="recipientsGateAdress">/8053nmgwb7/skrytka</span></span></span></span></span></span></span> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"> &nbsp;</blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameO nasDane adresowe
shortO nasDane adresowe
full

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  /8053nmgwb7/skrytka
 

 

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

29  2019-09-17 09:17:48  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
30  2019-09-17 09:18:46  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <span style="color:#0000ff;">sekretariat.</span><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <h2 style="text-align: center;"> Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP</h2> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; width: 525px; " summary=""> <tbody> <tr style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; "> <td> <span style="color: rgb(51, 51, 51); ">Adres&nbsp;Elektronicznej Skrzynki Podawczej:&nbsp; <span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight:bold;"><span id="templatePanel"><span id="docMode"><span id="sendersRecipients"><span id="recipientsGateAdress">/8053nmgwb7/skrytka</span></span></span></span></span></span></span> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"> &nbsp;</blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Komenda Powiatowa</strong></span> <span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Państwowej Straży Pożarnej</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2.25em;"><strong><span style="font-family: times new roman,times,serif;">w Kościerzynie</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ul. Traugutta 6</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">83-400 Kościerzyna</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">tel: (58) 6863368</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">fax: (58) 6864197</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">e-mail: <font color="#0000ff">sekretariat.</font><span style="color: rgb(0, 102, 255);">koscierzyna(at)straz.gda.pl</span></span></span></p> <h2 style="text-align: center;"> Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP</h2> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; width: 525px; " summary=""> <tbody> <tr style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; "> <td> <span style="color: rgb(51, 51, 51); ">Adres&nbsp;Elektronicznej Skrzynki Podawczej:&nbsp; <span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span style="font-weight:bold;"><span id="templatePanel"><span id="docMode"><span id="sendersRecipients"><span id="recipientsGateAdress">/8053nmgwb7/skrytka</span></span></span></span></span></span></span> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"> &nbsp;</blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">NIP 591 10 21 357</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.6em;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">REGON 191 123 770</span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  /8053nmgwb7/skrytka
 

 

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

w Kościerzynie

 

                                      

 

 

ul. Traugutta 6

83-400 Kościerzyna

 

tel: (58) 6863368

fax: (58) 6864197

e-mail: sekretariat.koscierzyna(at)straz.gda.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  /8053nmgwb7/skrytka
 

 

 

NIP 591 10 21 357

REGON 191 123 770

 

2014-12-03 18:09:09  Ryszard Przeperski

Utworzono artykuł 7373 o nazwie 'O nas'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste7373
user_idpuste264191
resource_idpuste264
namepusteO nas
category_idpuste2235
language_idpuste1
shortpusteO nas
fullpuste

publishfrompuste2014-12-03 00:00:00
_activepuste1
tagspustepsp kościerzyna
slugpusteo-nas
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się