Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-10 10:57:39  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="725"> <colgroup> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:64px;"> &nbsp;</td> <td colspan="2" style="width:213px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:167px;"> &nbsp;</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:153px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> Styczeń&nbsp;</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Luty</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Marzec</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 2</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 2</td> <td> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td> 2</td> <td> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 3</td> <td> Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 9</td> <td> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 19</td> <td> Lubieszyn - 18.00</td> <td> 16</td> <td> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 20</td> <td> Liniewo - 18.00</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 24</td> <td> Lipy - 17.00</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 22</td> <td> Kobyle - 17.00</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 23</td> <td> Bartoszylas - 18.00</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 27</td> <td> Głodowo - 27.01.2018</td> <td> 24</td> <td> Stare Polaszki - 18.00</td> <td> 24</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="857" width="759"> <colgroup> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:64px;"> &nbsp;</td> <td colspan="2" style="width:213px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:167px;"> &nbsp;</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:153px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> Styczeń&nbsp;</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Luty</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Marzec</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 2</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 2</td> <td> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td> 2</td> <td> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 3</td> <td> Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 9</td> <td> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 19</td> <td> Lubieszyn - 18.00</td> <td> 16</td> <td> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 20</td> <td> Liniewo - 18.00</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 24</td> <td> Lipy - 17.00</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 22</td> <td> Kobyle - 17.00</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 23</td> <td> Bartoszylas - 18.00</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 27</td> <td> Głodowo - 27.01.2018</td> <td> 24</td> <td> Stare Polaszki - 18.00</td> <td> 24</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
  Terminy zebrań OSP - 2018 r.        
             
  Styczeń  Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marzec Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3  
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10  
N. 14   11   11  
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17   17  
N. 21   18   18  
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00 24  
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

  Terminy zebrań OSP - 2018 r.        
             
  Styczeń  Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marzec Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3  
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10  
N. 14   11   11  
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17   17  
N. 21   18   18  
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00 24  
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

2018-01-10 10:59:43  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="857" width="759"> <colgroup> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:64px;"> &nbsp;</td> <td colspan="2" style="width:213px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:167px;"> &nbsp;</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:153px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> Styczeń&nbsp;</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Luty</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Marzec</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 2</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 2</td> <td> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td> 2</td> <td> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 3</td> <td> Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 9</td> <td> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 19</td> <td> Lubieszyn - 18.00</td> <td> 16</td> <td> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 20</td> <td> Liniewo - 18.00</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 24</td> <td> Lipy - 17.00</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 22</td> <td> Kobyle - 17.00</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 23</td> <td> Bartoszylas - 18.00</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 27</td> <td> Głodowo - 27.01.2018</td> <td> 24</td> <td> Stare Polaszki - 18.00</td> <td> 24</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="855" width="686"> <colgroup> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:64px;"> &nbsp;</td> <td colspan="2" style="width:213px;"> <span style="font-size:0.625em;">Terminy zebrań OSP - 2018 r.</span></td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:167px;"> &nbsp;</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:153px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Styczeń&nbsp;</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nazwa OSP - godzina</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Luty</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nazwa OSP - godzina</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Marzec</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nazwa OSP - godzina</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">1</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">2</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">3</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">4</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">1</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">1</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">5</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">2</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">G&oacute;rne Maliki - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">2</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Stary Bukowiec - 18.00</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">6</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">3</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">3</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">7</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">4</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">4</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">8</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">5</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">5</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">9</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">6</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">6</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">10</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">7</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">7</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Pałubin - 17.00</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">11</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">8</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">8</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Olpuch - 17.00</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">12</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">9</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nowe Polaszki - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">9</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">13</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">10</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">10</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">14</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">11</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">11</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">15</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">12</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">12</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">16</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">13</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">13</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">17</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">14</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">14</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">18</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">15</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">15</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">19</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Lubieszyn - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">16</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Stara Kiszewa - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">16</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">20</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Liniewo - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">17</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">17</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">21</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">18</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">18</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">22</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">19</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">19</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">23</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">20</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">20</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">24</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Lipy - 17.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">21</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">21</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">25</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">22</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Kobyle - 17.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">22</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">26</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">23</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Bartoszylas - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">23</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">27</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Głodowo - 27.01.2018</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">24</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Stare Polaszki - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">24</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">28</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">25</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">25</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">29</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">26</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">26</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">30</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">27</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">27</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">31</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">28</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">28</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">29</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">30</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">31</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
  Terminy zebrań OSP - 2018 r.        
             
  Styczeń  Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marzec Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3  
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10  
N. 14   11   11  
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17   17  
N. 21   18   18  
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00 24  
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

  Terminy zebrań OSP - 2018 r.        
             
  Styczeń  Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marzec Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3  
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10  
N. 14   11   11  
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17   17  
N. 21   18   18  
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00 24  
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

2018-01-18 12:14:09  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="855" width="686"> <colgroup> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:64px;"> &nbsp;</td> <td colspan="2" style="width:213px;"> <span style="font-size:0.625em;">Terminy zebrań OSP - 2018 r.</span></td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:167px;"> &nbsp;</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:153px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Styczeń&nbsp;</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nazwa OSP - godzina</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Luty</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nazwa OSP - godzina</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Marzec</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nazwa OSP - godzina</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">1</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">2</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">3</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">4</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">1</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">1</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">5</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">2</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">G&oacute;rne Maliki - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">2</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Stary Bukowiec - 18.00</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">6</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">3</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">3</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">7</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">4</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">4</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">8</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">5</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">5</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">9</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">6</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">6</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">10</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">7</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">7</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Pałubin - 17.00</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">11</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">8</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">8</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Olpuch - 17.00</span></td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">12</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">9</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Nowe Polaszki - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">9</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">13</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">10</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">10</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">14</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">11</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">11</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">15</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">12</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">12</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">16</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">13</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">13</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">17</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">14</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">14</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">18</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">15</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">15</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">19</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Lubieszyn - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">16</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Stara Kiszewa - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">16</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">20</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Liniewo - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">17</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">17</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">21</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">18</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">18</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">22</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">19</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">19</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">23</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">20</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">20</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">24</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Lipy - 17.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">21</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">21</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">25</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">22</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Kobyle - 17.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">22</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">26</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">23</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Bartoszylas - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">23</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">27</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Głodowo - 27.01.2018</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">24</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">Stare Polaszki - 18.00</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">24</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">N.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">28</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">25</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">25</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pn.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">29</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">26</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">26</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Wt.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">30</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">27</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">27</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Śr.</span></td> <td> <span style="font-size:0.625em;">31</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">28</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">28</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Cz.</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">29</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">Pt.</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">30</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> <span style="font-size:0.625em;">So.</span></td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> <span style="font-size:0.625em;">31</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="860"> <colgroup> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:64px;"> &nbsp;</td> <td colspan="2" style="width:213px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:257px;"> &nbsp;</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:199px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> Styczeń&nbsp;</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Luty</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Marzec</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 2</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 2</td> <td> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td> 2</td> <td> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 3</td> <td> Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</td> <td> 3</td> <td> Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 9</td> <td> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 19</td> <td> Lubieszyn - 18.00</td> <td> 16</td> <td> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 20</td> <td> Liniewo - 18.00</td> <td> 17</td> <td> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td> 17</td> <td> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 24</td> <td> Lipy - 17.00</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 22</td> <td> Kobyle - 17.00</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 23</td> <td> Bartoszylas - 18.00</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 27</td> <td> Głodowo - 27.01.2018</td> <td> 24</td> <td> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td> 24</td> <td> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
  Terminy zebrań OSP - 2018 r.        
             
  Styczeń  Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marzec Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3  
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10  
N. 14   11   11  
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17   17  
N. 21   18   18  
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00 24  
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

  Terminy zebrań OSP - 2018 r.        
             
  Styczeń  Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marzec Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

2018-01-18 12:18:10  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="860"> <colgroup> <col span="2" /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:64px;"> &nbsp;</td> <td colspan="2" style="width:213px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:257px;"> &nbsp;</td> <td style="width:64px;"> &nbsp;</td> <td style="width:199px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> Styczeń&nbsp;</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Luty</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Marzec</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 2</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 2</td> <td> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td> 2</td> <td> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 3</td> <td> Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</td> <td> 3</td> <td> Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 9</td> <td> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 19</td> <td> Lubieszyn - 18.00</td> <td> 16</td> <td> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 20</td> <td> Liniewo - 18.00</td> <td> 17</td> <td> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td> 17</td> <td> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 24</td> <td> Lipy - 17.00</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 22</td> <td> Kobyle - 17.00</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 23</td> <td> Bartoszylas - 18.00</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 27</td> <td> Głodowo - 27.01.2018</td> <td> 24</td> <td> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td> 24</td> <td> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="698"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:699px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> Stycz.</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Luty</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Marz.</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 2</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 2</td> <td> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td> 2</td> <td> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 3</td> <td> Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</td> <td> 3</td> <td> Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 9</td> <td> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 19</td> <td> Lubieszyn - 18.00</td> <td> 16</td> <td> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 20</td> <td> Liniewo - 18.00</td> <td> 17</td> <td> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td> 17</td> <td> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 24</td> <td> Lipy - 17.00</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 22</td> <td> Kobyle - 17.00</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 23</td> <td> Bartoszylas - 18.00</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 27</td> <td> Głodowo - 27.01.2018</td> <td> 24</td> <td> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td> 24</td> <td> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
  Terminy zebrań OSP - 2018 r.        
             
  Styczeń  Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marzec Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

2018-01-18 12:20:33  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="698"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:699px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> Stycz.</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Luty</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> <td> Marz.</td> <td> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 2</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 3</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> <td> 1</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 2</td> <td> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td> 2</td> <td> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 3</td> <td> Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00</td> <td> 3</td> <td> Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> <td> 4</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> <td> 5</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> <td> 6</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> &nbsp;</td> <td> 7</td> <td> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> &nbsp;</td> <td> 8</td> <td> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 9</td> <td> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td> 9</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> &nbsp;</td> <td> 10</td> <td> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> &nbsp;</td> <td> 11</td> <td> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> <td> 12</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> <td> 13</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 17</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> <td> 14</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> <td> 15</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 19</td> <td> Lubieszyn - 18.00</td> <td> 16</td> <td> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td> 16</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 20</td> <td> Liniewo - 18.00</td> <td> 17</td> <td> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td> 17</td> <td> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> &nbsp;</td> <td> 18</td> <td> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> <td> 19</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> <td> 20</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 24</td> <td> Lipy - 17.00</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> <td> 21</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 22</td> <td> Kobyle - 17.00</td> <td> 22</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 23</td> <td> Bartoszylas - 18.00</td> <td> 23</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> 27</td> <td> Głodowo - 27.01.2018</td> <td> 24</td> <td> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td> 24</td> <td> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> N.</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> <td> 25</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pn.</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> <td> 26</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Wt.</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> <td> 27</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Śr.</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> <td> 28</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Cz.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 29</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> Pt.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 30</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> So.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> 31</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> Kobyle - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> Bartoszylas - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 27.01.2018</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00, Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00, Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00                               Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

2018-01-18 12:22:24  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> Kobyle - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> Bartoszylas - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 27.01.2018</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> Kobyle - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> Bartoszylas - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 27.01.2018</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00                               Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31  

 

Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00                               Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

2018-01-22 18:20:43  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamość - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> G&oacute;rki - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> Przytania - 18.00&nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> Osowo - 18.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> Kobyle - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> Bartoszylas - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 27.01.2018</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> <p> Wysin - 18.00</p> <p> Konarzyny - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> <p> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Zamość - 17.00</p> <p> Dziemiany - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> <p> G&oacute;rki - 17.00</p> <p> Kalisz - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> <p> Przytania - 18.00&nbsp;</p> <p> Raduń - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> <p> Osowo - 18.00</p> <p> Trzebuń - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> Kobyle - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> Bartoszylas - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> <p> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</p> <p> Piechowice - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3 Wysin - 18.00 Konarzyny - 17.00 3 Lipusz - 18.00                               Zamość - 17.00
N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10 Górki - 17.00
N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17 Przytania - 18.00  17 Osowo - 18.00
N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 27.01.2018 24 Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00 24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3

Wysin - 18.00

Konarzyny - 17.00

3

Lipusz - 18.00     

Zamość - 17.00

Dziemiany - 17.00

N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10

Górki - 17.00

Kalisz - 17.00

N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17

Przytania - 18.00 

Raduń - 17.00

17

Osowo - 18.00

Trzebuń - 17.00

N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 18.00 24

Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00

Piechowice - 17.00

24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

2018-01-22 18:20:46  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-01-29 12:16:13  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> Stary Bukowiec - 18.00</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> <p> Wysin - 18.00</p> <p> Konarzyny - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> <p> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Zamość - 17.00</p> <p> Dziemiany - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> <p> G&oacute;rki - 17.00</p> <p> Kalisz - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> Stara Kiszewa - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> <p> Przytania - 18.00&nbsp;</p> <p> Raduń - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> <p> Osowo - 18.00</p> <p> Trzebuń - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> Kobyle - 17.00</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> Bartoszylas - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> <p> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</p> <p> Piechowice - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> <p> Stary Bukowiec - 18.00</p> <p> Kłobuczyno - 19.00</p> </td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> <p> Wysin - 18.00</p> <p> Konarzyny - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> <p> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Zamość - 17.00</p> <p> Dziemiany - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> <p> Kościerzyna - 14.00</p> <p> Bure Misie - 16.00</p> <p> Kaliska - 17.30</p> <p> Dobrogoszcz - 19.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> <p> G&oacute;rki - 17.00</p> <p> Kalisz - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> <p> Stara Kiszewa - 18.00</p> <p> Skorzewo - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> <p> Przytania - 18.00&nbsp;</p> <p> Raduń - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> <p> Osowo - 18.00</p> <p> Trzebuń - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> <p> Łubiana - 14.00</p> <p> Korne - 16.00</p> <p> Gostomie - 17.30</p> </td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> <p> Wdzydze - 16.00</p> <p> Kobyle - 17.00</p> <p> Wąglikowice - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> <p> Bartoszylas - 18.00</p> <p> Wielki Klincz - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> <p> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</p> <p> Piechowice - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> <p> Rotembark - 16.30</p> <p> Stawiska - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2 Stary Bukowiec - 18.00
So. 6   3

Wysin - 18.00

Konarzyny - 17.00

3

Lipusz - 18.00     

Zamość - 17.00

Dziemiany - 17.00

N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9 Nowe Polaszki - 18.00 9  
So. 13   10   10

Górki - 17.00

Kalisz - 17.00

N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13   13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16 Stara Kiszewa - 18.00 16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17

Przytania - 18.00 

Raduń - 17.00

17

Osowo - 18.00

Trzebuń - 17.00

N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21   21  
Cz. 25   22 Kobyle - 17.00 22  
Pt. 26   23 Bartoszylas - 18.00 23  
So. 27 Głodowo - 18.00 24

Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00

Piechowice - 17.00

24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27   27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2

Stary Bukowiec - 18.00

Kłobuczyno - 19.00

So. 6   3

Wysin - 18.00

Konarzyny - 17.00

3

Lipusz - 18.00     

Zamość - 17.00

Dziemiany - 17.00

N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9

Kościerzyna - 14.00

Bure Misie - 16.00

Kaliska - 17.30

Dobrogoszcz - 19.00

9  
So. 13   10   10

Górki - 17.00

Kalisz - 17.00

N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13 Nowe Polaszki - 18.00 13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16

Stara Kiszewa - 18.00

Skorzewo - 18.00

16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17

Przytania - 18.00 

Raduń - 17.00

17

Osowo - 18.00

Trzebuń - 17.00

N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21

Łubiana - 14.00

Korne - 16.00

Gostomie - 17.30

21  
Cz. 25   22

Wdzydze - 16.00

Kobyle - 17.00

Wąglikowice - 18.00

22  
Pt. 26   23

Bartoszylas - 18.00

Wielki Klincz - 18.00

23  
So. 27 Głodowo - 18.00 24

Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00

Piechowice - 17.00

24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27

Rotembark - 16.30

Stawiska - 18.00

27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

11  2018-02-11 18:45:14  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> <p> Stary Bukowiec - 18.00</p> <p> Kłobuczyno - 19.00</p> </td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> <p> Wysin - 18.00</p> <p> Konarzyny - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> <p> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Zamość - 17.00</p> <p> Dziemiany - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> <p> Kościerzyna - 14.00</p> <p> Bure Misie - 16.00</p> <p> Kaliska - 17.30</p> <p> Dobrogoszcz - 19.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> <p> G&oacute;rki - 17.00</p> <p> Kalisz - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> <p> Stara Kiszewa - 18.00</p> <p> Skorzewo - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> <p> Przytania - 18.00&nbsp;</p> <p> Raduń - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> <p> Osowo - 18.00</p> <p> Trzebuń - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> Wdzydze T. - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> <p> Łubiana - 14.00</p> <p> Korne - 16.00</p> <p> Gostomie - 17.30</p> </td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> <p> Wdzydze - 16.00</p> <p> Kobyle - 17.00</p> <p> Wąglikowice - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> <p> Bartoszylas - 18.00</p> <p> Wielki Klincz - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> <p> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</p> <p> Piechowice - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> <p> Rotembark - 16.30</p> <p> Stawiska - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> <p> Stary Bukowiec - 18.00</p> <p> Kłobuczyno - 19.00</p> </td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> <p> Wysin - 18.00</p> <p> Konarzyny - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> <p> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Zamość - 17.00</p> <p> Dziemiany - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> <p> Kościerzyna - 14.00</p> <p> Bure Misie - 16.00</p> <p> Kaliska - 17.30</p> <p> Grab&oacute;wko - 18.00</p> <p> Dobrogoszcz - 19.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> <p> G&oacute;rki - 17.00</p> <p> Kalisz - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> Lubań - 19.00</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> <p> Stara Kiszewa - 18.00</p> <p> Skorzewo - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> <p> Przytania - 18.00&nbsp;</p> <p> Raduń - 17.00</p> <p> Nowa Karczma - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> <p> Osowo - 18.00</p> <p> Trzebuń - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> <p> Wdzydze T. - 16.00</p> <p> Nowy Barkoczyn - 18.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> <p> Łubiana - 14.00</p> <p> Korne - 16.00</p> <p> Gostomie - 17.30</p> </td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> <p> Wdzydze - 16.00</p> <p> Kobyle - 17.00</p> <p> Wąglikowice - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> <p> Bartoszylas - 18.00</p> <p> Wielki Klincz - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> <p> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</p> <p> Piechowice - 17.00</p> <p> Grabowo - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> <p> Rotembark - 16.30</p> <p> Stawiska - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2

Stary Bukowiec - 18.00

Kłobuczyno - 19.00

So. 6   3

Wysin - 18.00

Konarzyny - 17.00

3

Lipusz - 18.00     

Zamość - 17.00

Dziemiany - 17.00

N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9

Kościerzyna - 14.00

Bure Misie - 16.00

Kaliska - 17.30

Dobrogoszcz - 19.00

9  
So. 13   10   10

Górki - 17.00

Kalisz - 17.00

N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13 Nowe Polaszki - 18.00 13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15   15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16

Stara Kiszewa - 18.00

Skorzewo - 18.00

16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17

Przytania - 18.00 

Raduń - 17.00

17

Osowo - 18.00

Trzebuń - 17.00

N. 21   18   18 Wdzydze T. - 16.00
Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21

Łubiana - 14.00

Korne - 16.00

Gostomie - 17.30

21  
Cz. 25   22

Wdzydze - 16.00

Kobyle - 17.00

Wąglikowice - 18.00

22  
Pt. 26   23

Bartoszylas - 18.00

Wielki Klincz - 18.00

23  
So. 27 Głodowo - 18.00 24

Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00

Piechowice - 17.00

24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27

Rotembark - 16.30

Stawiska - 18.00

27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2

Stary Bukowiec - 18.00

Kłobuczyno - 19.00

So. 6   3

Wysin - 18.00

Konarzyny - 17.00

3

Lipusz - 18.00     

Zamość - 17.00

Dziemiany - 17.00

N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9

Kościerzyna - 14.00

Bure Misie - 16.00

Kaliska - 17.30

Grabówko - 18.00

Dobrogoszcz - 19.00

9  
So. 13   10   10

Górki - 17.00

Kalisz - 17.00

N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13 Nowe Polaszki - 18.00 13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15 Lubań - 19.00 15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16

Stara Kiszewa - 18.00

Skorzewo - 18.00

16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17

Przytania - 18.00 

Raduń - 17.00

Nowa Karczma - 18.00

17

Osowo - 18.00

Trzebuń - 17.00

N. 21   18   18

Wdzydze T. - 16.00

Nowy Barkoczyn - 18.00

Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21

Łubiana - 14.00

Korne - 16.00

Gostomie - 17.30

21  
Cz. 25   22

Wdzydze - 16.00

Kobyle - 17.00

Wąglikowice - 18.00

22  
Pt. 26   23

Bartoszylas - 18.00

Wielki Klincz - 18.00

23  
So. 27 Głodowo - 18.00 24

Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00

Piechowice - 17.00

Grabowo - 17.00

24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27

Rotembark - 16.30

Stawiska - 18.00

27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

12  2019-01-03 12:45:42  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-01-03 13:01:36  TOMASZ KLINKOSZ

Zmieniono nazwę z 'Terminy zebrań OSP w 2018 r.' na 'Terminy zebrań OSP w 2019 r.'

Pole short zmieniło wartość z 'Terminy zebrań OSP w 2018 r.' na 'Terminy zebrań OSP w 2019 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="613"> <colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr height="20"> <td colspan="7" height="20" style="height:20px;width:615px;"> Terminy zebrań OSP - 2018 r.</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;"> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> Stycz.</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:35px;"> Luty</td> <td style="width:139px;"> Nazwa OSP - godzina</td> <td style="width:43px;"> Marz.</td> <td style="width:185px;"> Nazwa OSP - godzina</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 1</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 1</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 2</td> <td style="width:139px;"> G&oacute;rne Maliki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 2</td> <td style="width:185px;"> <p> Stary Bukowiec - 18.00</p> <p> Kłobuczyno - 19.00</p> </td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 3</td> <td style="width:139px;"> <p> Wysin - 18.00</p> <p> Konarzyny - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 3</td> <td style="width:185px;"> <p> Lipusz - 18.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Zamość - 17.00</p> <p> Dziemiany - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 4</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 4</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 5</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 5</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 6</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 6</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 7</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 7</td> <td style="width:185px;"> Pałubin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 8</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 8</td> <td style="width:185px;"> Olpuch - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 9</td> <td style="width:139px;"> <p> Kościerzyna - 14.00</p> <p> Bure Misie - 16.00</p> <p> Kaliska - 17.30</p> <p> Grab&oacute;wko - 18.00</p> <p> Dobrogoszcz - 19.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 9</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 10</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 10</td> <td style="width:185px;"> <p> G&oacute;rki - 17.00</p> <p> Kalisz - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 11</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 11</td> <td style="width:185px;"> Dąbrowa - 16.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 12</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 12</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 13</td> <td style="width:139px;"> Nowe Polaszki - 18.00</td> <td style="width:43px;"> 13</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 14</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 14</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 15</td> <td style="width:139px;"> Lubań - 19.00</td> <td style="width:43px;"> 15</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> Lubieszyn - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 16</td> <td style="width:139px;"> <p> Stara Kiszewa - 18.00</p> <p> Skorzewo - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 16</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> Liniewo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 17</td> <td style="width:139px;"> <p> Przytania - 18.00&nbsp;</p> <p> Raduń - 17.00</p> <p> Nowa Karczma - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 17</td> <td style="width:185px;"> <p> Osowo - 18.00</p> <p> Trzebuń - 17.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 18</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 18</td> <td style="width:185px;"> <p> Wdzydze T. - 16.00</p> <p> Nowy Barkoczyn - 18.00</p> </td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 19</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 19</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 20</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 20</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> Lipy - 17.00</td> <td style="width:35px;"> 21</td> <td style="width:139px;"> <p> Łubiana - 14.00</p> <p> Korne - 16.00</p> <p> Gostomie - 17.30</p> </td> <td style="width:43px;"> 21</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 22</td> <td style="width:139px;"> <p> Wdzydze - 16.00</p> <p> Kobyle - 17.00</p> <p> Wąglikowice - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 22</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 23</td> <td style="width:139px;"> <p> Bartoszylas - 18.00</p> <p> Wielki Klincz - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 23</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="40"> <td height="40" style="height:40px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> Głodowo - 18.00</td> <td style="width:35px;"> 24</td> <td style="width:139px;"> <p> Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00</p> <p> Piechowice - 17.00</p> <p> Grabowo - 17.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 24</td> <td style="width:185px;"> Karsin - 17.00</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> N.</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 25</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 25</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pn.</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 26</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 26</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Wt.</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 27</td> <td style="width:139px;"> <p> Rotembark - 16.30</p> <p> Stawiska - 18.00</p> </td> <td style="width:43px;"> 27</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Śr.</td> <td style="width:43px;"> 31</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> 28</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 28</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Cz.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 29</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> Pt.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 30</td> <td style="width:185px;"> &nbsp;</td> </tr> <tr height="20"> <td height="20" style="height:20px;width:32px;"> So.</td> <td style="width:43px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:35px;"> &nbsp;</td> <td style="width:139px;"> &nbsp;</td> <td style="width:43px;"> 31</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubieszyn</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Wysin</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameTerminy zebrań OSP w 2018 r.Terminy zebrań OSP w 2019 r.
shortTerminy zebrań OSP w 2018 r.Terminy zebrań OSP w 2019 r.
full
Terminy zebrań OSP - 2018 r.
             
  Stycz. Nazwa OSP - godzina Luty Nazwa OSP - godzina Marz. Nazwa OSP - godzina
Pn. 1          
Wt. 2          
Śr. 3          
Cz. 4   1   1  
Pt. 5   2 Górne Maliki - 18.00 2

Stary Bukowiec - 18.00

Kłobuczyno - 19.00

So. 6   3

Wysin - 18.00

Konarzyny - 17.00

3

Lipusz - 18.00     

Zamość - 17.00

Dziemiany - 17.00

N. 7   4   4  
Pn. 8   5   5  
Wt. 9   6   6  
Śr. 10   7   7 Pałubin - 17.00
Cz. 11   8   8 Olpuch - 17.00
Pt. 12   9

Kościerzyna - 14.00

Bure Misie - 16.00

Kaliska - 17.30

Grabówko - 18.00

Dobrogoszcz - 19.00

9  
So. 13   10   10

Górki - 17.00

Kalisz - 17.00

N. 14   11   11 Dąbrowa - 16.00
Pn. 15   12   12  
Wt. 16   13 Nowe Polaszki - 18.00 13  
Śr. 17   14   14  
Cz. 18   15 Lubań - 19.00 15  
Pt. 19 Lubieszyn - 18.00 16

Stara Kiszewa - 18.00

Skorzewo - 18.00

16  
So. 20 Liniewo - 18.00 17

Przytania - 18.00 

Raduń - 17.00

Nowa Karczma - 18.00

17

Osowo - 18.00

Trzebuń - 17.00

N. 21   18   18

Wdzydze T. - 16.00

Nowy Barkoczyn - 18.00

Pn. 22   19   19  
Wt. 23   20   20  
Śr. 24 Lipy - 17.00 21

Łubiana - 14.00

Korne - 16.00

Gostomie - 17.30

21  
Cz. 25   22

Wdzydze - 16.00

Kobyle - 17.00

Wąglikowice - 18.00

22  
Pt. 26   23

Bartoszylas - 18.00

Wielki Klincz - 18.00

23  
So. 27 Głodowo - 18.00 24

Stare Polaszki - 18.00, Wiele - 18.00

Piechowice - 17.00

Grabowo - 17.00

24 Karsin - 17.00
N. 28   25   25  
Pn. 29   26   26  
Wt. 30   27

Rotembark - 16.30

Stawiska - 18.00

27  
Śr. 31   28   28  
Cz.         29  
Pt.         30  
So.         31

 

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

pn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

2

 

 

 

 

 

 

 

 

czw

3

 

 

 

 

 

 

 

 

pt

4

 

 

1

 

 

1

 

 

so

5

 

 

2

Głodowo

18.00

2

 

 

nie

6

 

 

3

Lubieszyn

18.00

3

 

 

pn

7

 

 

4

 

 

4

 

 

wt

8

 

 

5

 

 

5

 

 

sr

9

 

 

6

 

 

6

 

 

czw

10

 

 

7

 

 

7

 

 

pt

11

 

 

8

 

 

8

 

 

so

12

 

 

9

Wysin

18.00

9

 

 

nie

13

 

 

10

 

 

10

 

 

pn

14

 

 

11

 

 

11

 

 

wt

15

 

 

12

 

 

12

 

 

sr

16

 

 

13

 

 

13

 

 

czw

17

 

 

14

 

 

14

 

 

pt

18

 

 

15

 

 

15

 

 

so

19

 

 

16

 

 

16

 

 

nie

20

 

 

17

 

 

17

 

 

pn

21

 

 

18

 

 

18

 

 

wt

22

 

 

19

 

 

19

 

 

sr

23

 

 

20

 

 

20

 

 

czw

24

 

 

21

 

 

21

 

 

pt

25

 

 

22

 

 

22

 

 

so

26

Liniewo

18.00

23

 

 

23

 

 

nie

27

 

 

24

 

 

24

 

 

pn

28

 

 

25

 

 

25

 

 

wt

29

 

 

26

 

 

26

 

 

sr

30

 

 

27

 

 

27

 

 

czw

31

 

 

28

 

 

28

 

 

pt

 

 

 

 

 

 

29

 

 

so

 

 

 

 

 

 

30

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

14  2019-01-03 13:01:57  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2019-01-14 10:36:41  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubieszyn</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Wysin</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Grabowo</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubieszyn</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Wysin</p> <p> Grab&oacute;wko</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Nowa Karczma</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Barkoczyn</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 16.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubań</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

pn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

2

 

 

 

 

 

 

 

 

czw

3

 

 

 

 

 

 

 

 

pt

4

 

 

1

 

 

1

 

 

so

5

 

 

2

Głodowo

18.00

2

 

 

nie

6

 

 

3

Lubieszyn

18.00

3

 

 

pn

7

 

 

4

 

 

4

 

 

wt

8

 

 

5

 

 

5

 

 

sr

9

 

 

6

 

 

6

 

 

czw

10

 

 

7

 

 

7

 

 

pt

11

 

 

8

 

 

8

 

 

so

12

 

 

9

Wysin

18.00

9

 

 

nie

13

 

 

10

 

 

10

 

 

pn

14

 

 

11

 

 

11

 

 

wt

15

 

 

12

 

 

12

 

 

sr

16

 

 

13

 

 

13

 

 

czw

17

 

 

14

 

 

14

 

 

pt

18

 

 

15

 

 

15

 

 

so

19

 

 

16

 

 

16

 

 

nie

20

 

 

17

 

 

17

 

 

pn

21

 

 

18

 

 

18

 

 

wt

22

 

 

19

 

 

19

 

 

sr

23

 

 

20

 

 

20

 

 

czw

24

 

 

21

 

 

21

 

 

pt

25

 

 

22

 

 

22

 

 

so

26

Liniewo

18.00

23

 

 

23

 

 

nie

27

 

 

24

 

 

24

 

 

pn

28

 

 

25

 

 

25

 

 

wt

29

 

 

26

 

 

26

 

 

sr

30

 

 

27

 

 

27

 

 

czw

31

 

 

28

 

 

28

 

 

pt

 

 

 

 

 

 

29

 

 

so

 

 

 

 

 

 

30

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

pn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

2

 

 

 

 

 

 

 

 

czw

3

 

 

 

 

 

 

 

 

pt

4

 

 

1

 

 

1

 

 

so

5

 

 

2

Głodowo

18.00

2

Grabowo

17.00

nie

6

 

 

3

Lubieszyn

18.00

3

 

 

pn

7

 

 

4

 

 

4

 

 

wt

8

 

 

5

 

 

5

 

 

sr

9

 

 

6

 

 

6

 

 

czw

10

 

 

7

 

 

7

 

 

pt

11

 

 

8

 

 

8

 

 

so

12

 

 

9

Wysin

Grabówko

18.00

18.00

9

 

 

nie

13

 

 

10

 

 

10

 

 

pn

14

 

 

11

 

 

11

 

 

wt

15

 

 

12

 

 

12

 

 

sr

16

 

 

13

 

 

13

 

 

czw

17

 

 

14

 

 

14

 

 

pt

18

 

 

15

 

 

15

 

 

so

19

 

 

16

Nowa Karczma

18.00

16

 

 

nie

20

 

 

17

 

 

17

Barkoczyn

16.00

pn

21

 

 

18

 

 

18

 

 

wt

22

 

 

19

 

 

19

 

 

sr

23

 

 

20

 

 

20

 

 

czw

24

 

 

21

 

 

21

 

 

pt

25

 

 

22

 

 

22

 

 

so

26

Liniewo

18.00

23

Lubań

17.00

23

 

 

nie

27

 

 

24

 

 

24

 

 

pn

28

 

 

25

 

 

25

 

 

wt

29

 

 

26

 

 

26

 

 

sr

30

 

 

27

 

 

27

 

 

czw

31

 

 

28

 

 

28

 

 

pt

 

 

 

 

 

 

29

 

 

so

 

 

 

 

 

 

30

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

16  2019-01-14 10:37:25  TOMASZ KLINKOSZ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2019-01-22 22:58:01  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Grabowo</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubieszyn</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Wysin</p> <p> Grab&oacute;wko</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Nowa Karczma</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Barkoczyn</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 16.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubań</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Zamość&nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Grabowo</p> <p> G&oacute;rki&nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubieszyn</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Wiele</p> <p> Wysin</p> <p> Grab&oacute;wko</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 16.00</p> <p> 18.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Wdzydze T.</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 18.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Osowo</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 18.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Nowa Karczma</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Karsin</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Barkoczyn</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 16.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubań</p> <p> Przytarnia</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Dąbrowa&nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 16.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

pn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

2

 

 

 

 

 

 

 

 

czw

3

 

 

 

 

 

 

 

 

pt

4

 

 

1

 

 

1

 

 

so

5

 

 

2

Głodowo

18.00

2

Grabowo

17.00

nie

6

 

 

3

Lubieszyn

18.00

3

 

 

pn

7

 

 

4

 

 

4

 

 

wt

8

 

 

5

 

 

5

 

 

sr

9

 

 

6

 

 

6

 

 

czw

10

 

 

7

 

 

7

 

 

pt

11

 

 

8

 

 

8

 

 

so

12

 

 

9

Wysin

Grabówko

18.00

18.00

9

 

 

nie

13

 

 

10

 

 

10

 

 

pn

14

 

 

11

 

 

11

 

 

wt

15

 

 

12

 

 

12

 

 

sr

16

 

 

13

 

 

13

 

 

czw

17

 

 

14

 

 

14

 

 

pt

18

 

 

15

 

 

15

 

 

so

19

 

 

16

Nowa Karczma

18.00

16

 

 

nie

20

 

 

17

 

 

17

Barkoczyn

16.00

pn

21

 

 

18

 

 

18

 

 

wt

22

 

 

19

 

 

19

 

 

sr

23

 

 

20

 

 

20

 

 

czw

24

 

 

21

 

 

21

 

 

pt

25

 

 

22

 

 

22

 

 

so

26

Liniewo

18.00

23

Lubań

17.00

23

 

 

nie

27

 

 

24

 

 

24

 

 

pn

28

 

 

25

 

 

25

 

 

wt

29

 

 

26

 

 

26

 

 

sr

30

 

 

27

 

 

27

 

 

czw

31

 

 

28

 

 

28

 

 

pt

 

 

 

 

 

 

29

 

 

so

 

 

 

 

 

 

30

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

pn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

2

 

 

 

 

 

 

 

 

czw

3

 

 

 

 

 

 

 

 

pt

4

 

 

1

Zamość 

17.00

1

 

 

so

5

 

 

2

Głodowo

18.00

2

Grabowo

Górki 

17.00

17.00

nie

6

 

 

3

Lubieszyn

18.00

3

 

 

pn

7

 

 

4

 

 

4

 

 

wt

8

 

 

5

 

 

5

 

 

sr

9

 

 

6

 

 

6

 

 

czw

10

 

 

7

 

 

7

 

 

pt

11

 

 

8

 

 

8

 

 

so

12

 

 

9

Wiele

Wysin

Grabówko

16.00

18.00

18.00

9

Wdzydze T.

18.00

nie

13

 

 

10

 

 

10

 

 

pn

14

 

 

11

 

 

11

 

 

wt

15

 

 

12

 

 

12

 

 

sr

16

 

 

13

 

 

13

 

 

czw

17

 

 

14

 

 

14

 

 

pt

18

 

 

15

 

 

15

Osowo

18.00

so

19

 

 

16

Nowa Karczma

18.00

16

Karsin

17.00

nie

20

 

 

17

 

 

17

Barkoczyn

16.00

pn

21

 

 

18

 

 

18

 

 

wt

22

 

 

19

 

 

19

 

 

sr

23

 

 

20

 

 

20

 

 

czw

24

 

 

21

 

 

21

 

 

pt

25

 

 

22

 

 

22

 

 

so

26

Liniewo

18.00

23

Lubań

Przytarnia

17.00

18.00

23

 

 

nie

27

 

 

24

Dąbrowa 

16.00

24

 

 

pn

28

 

 

25

 

 

25

 

 

wt

29

 

 

26

 

 

26

 

 

sr

30

 

 

27

 

 

27

 

 

czw

31

 

 

28

 

 

28

 

 

pt

 

 

 

 

 

 

29

 

 

so

 

 

 

 

 

 

30

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

18  2019-01-24 13:09:40  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Zamość&nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Grabowo</p> <p> G&oacute;rki&nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubieszyn</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Wiele</p> <p> Wysin</p> <p> Grab&oacute;wko</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 16.00</p> <p> 18.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Wdzydze T.</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 18.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Osowo</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 18.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Nowa Karczma</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Karsin</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Barkoczyn</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 16.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubań</p> <p> Przytarnia</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Dąbrowa&nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 16.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Zamość&nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Grabowo</p> <p> G&oacute;rki&nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> &nbsp;</td> <td style="width:48px;"> &nbsp;</td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Wiele</p> <p> Wysin</p> <p> Grab&oacute;wko</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 16.00</p> <p> 18.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Wdzydze T.</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 18.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubieszyn</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Osowo</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 18.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> N. Karczma</p> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Karsin</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Barkoczyn</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 16.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> Liniewo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Lubań</p> <p> Przytarnia</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Dąbrowa&nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 16.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 29</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 30</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 31</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

pn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

2

 

 

 

 

 

 

 

 

czw

3

 

 

 

 

 

 

 

 

pt

4

 

 

1

Zamość 

17.00

1

 

 

so

5

 

 

2

Głodowo

18.00

2

Grabowo

Górki 

17.00

17.00

nie

6

 

 

3

Lubieszyn

18.00

3

 

 

pn

7

 

 

4

 

 

4

 

 

wt

8

 

 

5

 

 

5

 

 

sr

9

 

 

6

 

 

6

 

 

czw

10

 

 

7

 

 

7

 

 

pt

11

 

 

8

 

 

8

 

 

so

12

 

 

9

Wiele

Wysin

Grabówko

16.00

18.00

18.00

9

Wdzydze T.

18.00

nie

13

 

 

10

 

 

10

 

 

pn

14

 

 

11

 

 

11

 

 

wt

15

 

 

12

 

 

12

 

 

sr

16

 

 

13

 

 

13

 

 

czw

17

 

 

14

 

 

14

 

 

pt

18

 

 

15

 

 

15

Osowo

18.00

so

19

 

 

16

Nowa Karczma

18.00

16

Karsin

17.00

nie

20

 

 

17

 

 

17

Barkoczyn

16.00

pn

21

 

 

18

 

 

18

 

 

wt

22

 

 

19

 

 

19

 

 

sr

23

 

 

20

 

 

20

 

 

czw

24

 

 

21

 

 

21

 

 

pt

25

 

 

22

 

 

22

 

 

so

26

Liniewo

18.00

23

Lubań

Przytarnia

17.00

18.00

23

 

 

nie

27

 

 

24

Dąbrowa 

16.00

24

 

 

pn

28

 

 

25

 

 

25

 

 

wt

29

 

 

26

 

 

26

 

 

sr

30

 

 

27

 

 

27

 

 

czw

31

 

 

28

 

 

28

 

 

pt

 

 

 

 

 

 

29

 

 

so

 

 

 

 

 

 

30

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

pn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

2

 

 

 

 

 

 

 

 

czw

3

 

 

 

 

 

 

 

 

pt

4

 

 

1

Zamość 

17.00

1

 

 

so

5

 

 

2

Głodowo

18.00

2

Grabowo

Górki 

17.00

17.00

nie

6

 

 

3

   

3

 

 

pn

7

 

 

4

 

 

4

 

 

wt

8

 

 

5

 

 

5

 

 

sr

9

 

 

6

 

 

6

 

 

czw

10

 

 

7

 

 

7

 

 

pt

11

 

 

8

 

 

8

 

 

so

12

 

 

9

Wiele

Wysin

Grabówko

16.00

18.00

18.00

9

Wdzydze T.

18.00

nie

13

 

 

10

Lubieszyn

18.00

10

 

 

pn

14

 

 

11

 

 

11

 

 

wt

15

 

 

12

 

 

12

 

 

sr

16

 

 

13

 

 

13

 

 

czw

17

 

 

14

 

 

14

 

 

pt

18

 

 

15

 

 

15

Osowo

18.00

so

19

 

 

16

N. Karczma

Liniewo

18.00

18.00

16

Karsin

17.00

nie

20

 

 

17

 

 

17

Barkoczyn

16.00

pn

21

 

 

18

 

 

18

 

 

wt

22

 

 

19

 

 

19

 

 

sr

23

 

 

20

 

 

20

 

 

czw

24

 

 

21

 

 

21

 

 

pt

25

 

 

22

 

 

22

 

 

so

26

Liniewo

18.00

23

Lubań

Przytarnia

17.00

18.00

23

 

 

nie

27

 

 

24

Dąbrowa 

16.00

24

 

 

pn

28

 

 

25

 

 

25

 

 

wt

29

 

 

26

 

 

26

 

 

sr

30

 

 

27

 

 

27

 

 

czw

31

 

 

28

 

 

28

 

 

pt

 

 

 

 

 

 

29

 

 

so

 

 

 

 

 

 

30

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

19  2019-02-04 09:50:55  TOMASZ KLINKOSZ

Pole full zmieniło wartość z '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="width:189px;"> <p align="center"> Styczeń 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Luty 2019</p> </td> <td colspan="3" style="width:151px;"> <p align="center"> Marzec 2019</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> wt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> sr</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> czw</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pt</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Zamość&nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 17.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> so</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:74px;"> <p> Głodowo</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> 18.00</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> Grabowo</p> <p> G&oacute;rki&nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> 17.00</p> <p> 17.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> nie</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:74px;"> &nbsp;</td> <td style="width:48px;"> &nbsp;</td> <td style="width:29px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:83px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:39px;"> <p> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:37px;"> <p> pn</p> </td> <td style="width:29px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:75px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:48px;