DRUKUJ
2014-12-04

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Na terenie powiatu kościerskiego działa jedna JRG

 

Dowódca JRG:    st. kpt. Dariusz Radomski

 

Zastępca D-cy JRG:     kpt. Rafał Duzowski

tel.:                       58 686 33 86

 

Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościerzynie

  1. Utrzymywanie stałej gotowości bojowej do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,
  2. Organizowanie, prowadzenie i kierowanie akcjami ratowniczo-gaśniczymi w czasie pożarów, klęsk zywiołowych i innych zagrożeń;
  3. Organizowanie ćwiczeń, szkoleń i doskonalenia zawodowwego;
  4. Prowadzenie rozpoznania operacyjnego niezbędnego do podjęcia działań ratowniczych na terenie powiatu;
  5. Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego;
  6. Sporządzanie analiz z działań ratowniczych;
  7. Przygotowanie członków OSP wchodzących w skład KSRG do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.